Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica elektryczna to element sieci elektrycznej zawierający  urządzenia i podzespoły służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji (np. wyłącznik) najczęściej w połączeniu z:
 • urządzeniami sterowniczymi (np. stycznik, przekaźnik)
 • ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć)
 • pomiarowym (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej)
 • regulacyjnym (np. regulator, sterownik PLC, komputer przemysłowy z systemem wbudowanym).

Podział rozdzielnic pod względem zasady konstrukcji:

 • rozdzielnice tablicowe – na niewielkie prądy – do ok. 100-150A, stosowane w budynkach nieprzemysłowych,          tj. budynkach mieszkalnych, sklepach, szkołach itp.
 • rozdzielnice skrzynkowe – na znacznie większe prądy, główne zalety to: niewielkie wymiary, łatwość montażu,      duża odporność na działanie środowiska i na uszkodzenia mechaniczne oraz możliwość stosowania ich                 w pomieszczeniach zamkniętych
 • rozdzielnice szafowe – na najwyższe prądy – od kilkuset do kilku tysięcy amperów. Wyróżnia się rozdzielnice szafowe jednoprzedziałowe oraz wieloprzedziałowe.

Podział w zależności od funkcji e elektroenergetycznej sieci rozdzielczej:

 • Rozdzielnice oddziałowe główne i podrozdzielnice
 • Rozdzielnice manewrowo-stycznikowe (szafy stycznikowo-rozdzielcze)
 • Rozdzielnice siłowe
 • Rozdzielnice oświetlenia itd

Podział w zależności od miejsca zainstalowania (odporności na wpływy środowiska):

 • Rozdzielnice wnętrzowe
 • Rozdzielnice napowietrzne

Podział w zależności od możliwości przemieszczania:

 • Rozdzielnice stacjonarne
 • Rozdzielnice ruchome (przenośne, przesuwne itd.)

Podział w zależności od sposobu zainstalowania:

 • Rozdzielnice naścienne
 • Rozdzielnice przyścienne
 • Rozdzielnice wolnostojące.